PHAM CUNG
Sinh nam 1936 tai Quang Ngai. uc tng va ve tranh t nam 1952
Trong nhom Duy Liem - Ta T - Duy Thanh va ang Giao     
Xng ve 26 Tran Cao Van quan Phu Nhuan - Tp HCM
T : 8455648 - Email: hodacduy@saigonnet.vn          

Dem thanh the Me va con
Bay nguoi
Chan tuong Bui Giang Chan tuong Pham Duy Chan tuong Bui Giang