Lut Hue (16-05-2001)

Hoa phng ang n o tham tri Hue, tieng ve sau vang vang o ay...
The ma: Ong tha ma Ba chang tha lam cho cai lut... 16 thang nam !
(khong phai la 23 thang mi nh thong le !)
 
 
Thang bay nc nhay len b ! bay gi mi thang nam ma b a tran nc...
 
 
Hnh chup Hue 10 gi sang ngay 16-05-2001 (BS Bnh)