ROI LOAN VE CC KHOAI N GII (RLCKNG) VA PHNG PHAP TRAC NH CUA NGI XA

BS HO AC DUY

        RLCKNG la s suy yeu khoai cam trong phan ng tnh duc phu n . Can phai phan biet ieu nay vi Roi Loan Ve Kch Thch Tnh Duc Chng Roi loan cc khoai n gii la mot trang thai ngi phu n co the cam thay c kch thch ay u , oi khi d doi nhng khong bao gi at ti c ti mc cc khoai. Mot phu n a mo ta ieu o : "giong nh the la toi a at ti mot mat bang va b ket o luon, khong bao gi vt xa hn c."
        Roi loan cc khoai n gii co the la suot i hay nhat thi , la tuy hoan canh hay pho quat. RLCKNG suot i la khi ngi phu n khong bao gi at ti cc khoai du bang thu dam hay vi ban tnh. RLCKNG nhat thi la khi ngi phu n a tng co cc khoai trong qua kh nhung bay gi th khong the nao c.
        Helen Singer Kaplan nam 1975 a mo ta cac cap o cc khoai tuan t nh sau:
                 1. Nhng phu n khong bao gi at c cc khoai .
                 2. Nhng phu n oi hoi phai kch thch am vat d doi khi ch co mot mnh va khong b ban tnh "quay ray". hay nhng phu n can phai kch thch am vat nhng cung co the at ti cao iem cung vi ban tnh.
                 3. Nhng phu n co the at ti cao iem bang giao hp nhng phai sau mot thi gian kch thch keo dai va manh me.
                 4. Nhng phu n ch can mot s giao hp ngan ngui e at ti cao iem
                 5. Nhng phu n co the at ti cc khoai ch bang tng tng va/hoac bang kch thch vu ma thoi.
        Ngi ta co the mo ta Roi Loan Ve Cc Khoai N Gii mot cach chi tiet nh sau:
        "S cham tre dai dang hoac nh ky e at ti cc khoai cua ngi phu n , hoac s thieu vang cc khoai nay, sau mot giai oan kch thch tnh duc bnh thng. Cac hnh thc kch thch va cng o kch thch e at ti cc khoai ngi phu n co mot o bien thien rat ln. Viec chan oan Roi Loan Ve Cc Khoai N Gii phai at tren c s nhan nh lam sang la kha nang cc khoai ngi phu n phai thap hn nhng g ma tuoi tac, kinh nghiem tnh duc va mc o kch thch tnh duc cua co cho phep trong i."
        Trong oan mo ta tren, cau ac biet quan trong la "kha nang cc khoai ngi phu n phai thap hn nhng g ma tuoi tac, kinh nghiem tnh duc va mc o kch thch tnh duc cua co cho phep trong i."
        Can thiet phai nhan thc c s khac biet t nhien cua tng ca nhan khi nh danh loai roi loan chc nang tnh duc nay.
        Sigmund Freud phan biet cc khoai do am ho vi cc khoai do am vat. Ong tin rang mot cn cc khoai do kch thch am vat la cha chn mui va co the gay nen roi loan than kinh, mot cn cc khoai do kch thch am ho mi c coi la la a ay u. Du bay gi chung ta a biet la ieu o khong ung, nhng anh hng cua loi suy ngh nay van con . Neu mot ngi phu n khong the at c cc khoai qua giao hp, co thng b coi la co van e. ieu nay thng dan ti viec nh danh sai lam la ngi phu n b Roi Loan Ve Cc Khoai N Gii.
        Mot trong nhng nguyen nhan pho thong nhat cua chng Roi Loan Ve Cc Khoai N Gii la "Cai nep suy ngh tnh duc - ong ngha - giao hp."
        Nep suy ngh nay at giao hp va cc khoai nh la muc ch cua quan he tnh duc . Coi giao hp va cc khoai nh mot muc ch nham en se dan ti mot ap lc tam ly, ap lc nay thng lam tr ngai cho cc khoai.
        Nguyen nhan ke tiep la ac cam oi vi ngi ban tnh cung co the dan ngi phu n ti Roi Loan Ve Cc Khoai N Gii. Neu mot ngi phu n ang gian ban tnh, co co the "kem che" cn cc khoai e tra ua ngi o.
        Mot nguyen nhan na cua chng Roi Loan Ve Cc Khoai N Gii la nhng ky thuat lam tnh thieu hieu qua. oi khi ch n gian la ngi phu n va/hoac ngi ban tnh cua co a khong kch thch ay u ve chat lng cung nh thi lng mot cach hu hieu ma a voi va lam tnh
        Lam tnh khong n gian la cai g chung ta "biet", no la cai ma chung ta phai hoc. Hoc nhng s thch thu , t nhng phan nhay cam tren than the , hoc t nhng ham muon at biet ban tnh , oi khi e ngai v cho rang ieu o tr nen lo bch , dam o ma mot so cap v chong khong tho lo vi nhau , ho e nen va gi lai trong long ,no la mot trong nhng nguyen nhan gay ra Roi Loan Ve Cc Khoai oi khi chung ta khong biet cach cho va nhan s kch thch co hieu qua. S lo au cung co the lam cho ky thuat lam tnh khong c hieu qua. Nhng giao huan cua gia nh va hoac cua ton giao oi khi lam cho ngi phu n tm cach tranh ne hoac can ngan nhng ong tac kch thch tnh duc hieu qua.
        Trong quyen sach ve Giao Duc gii tnh noi tieng cua Trung Quoc vao the ky th V ngi ta day rat chi tiet ve ky nang nay * ay la li trao oi cua Hoang e va To n :
        Hoang e hoi: "Tai sao goi la nguyen tac am dng giao hp ?"
        To N ap: "Nam n giao hp la chuyen t nhien cua tri at, cua s tao thanh chung toc khong mat. Do thuan le am dng ma nam nhan tinh cng kh trang. Do thuan le am dng ma n nhan bach benh tieu tr. Hai ben eu cam thay sng khoai. Neu khong hieu nguyen ly giao hp th than the ngay cang thng ton, suy yeu.
        Vay cai ao giao hp phai nh the nao?
        o la ch giao hp khi:
                - Tam tnh an nh.
                - Y kh hoa hai.
                - Tnh t on nh.
                - Than tam nhat ch.
                - Y th dng sinh.
                - Khong nong qua, lanh qua.
                - Khong no qua, oi qua.
                - Tam t quang minh, hanh vi ro rang.
                - Tnh tnh t nhien, than thai ung dung.
        Ve trac nh van e Kch Thch va Cc Khoai th bai hoc c day nh sau ap lai cau hoi cua Hoang e: "Sao ma biet c luc nao n nhan ham muon, luc nao n nhan khoai cam". Huyen N noi: "Co the trac nh tnh cam cua n nhan qua nhng nhan xet sau ay ma ta co the menh danh la:
                a) Ngu chng.
                b) Ngu duc.
                c) Thap ong.
V la nhng danh t chuyen mon sau , kho noi tren phng dien truyen thong ma ch nen noi trong cac lp chuan b hon nhan hoac trong cac buoi tham van cho nhng cap co van e Roi Loan Ve Cc Khoai


* To N Kinh

Email: hodacduy@saigonnet.vn
Cac ban co the tham khao cac van e tren Website: http://www.angelfire.com/ks/hodacduy/